Únik vody je žádoucí co nejrychleji odhalit

Když vám praskne v bytě vodovodní trubka, armatura nebo těleso radiátoru, je to pochopitelně havarijní stav, velmi nepříjemný, který komplikuje život a vyžaduje rychlý zásah instalatérů, ovšem tato situace je ve srovnání s jinými poměrně výhodná. Výhoda spočívá v tom, že o úniku vody se ihned dozvíme, známe jeho příčinu a přesné místo, kde k němu došlo. Tomu také odpovídá rychlost odborného zásahu, instalatéři ihned ví, co mají podniknout.

instalatér při práci

Únik vody nemusí být patrný na první pohled

Unikající voda z vodovodních rozvodů však může být důvodem ke značnému rozčarování v okamžiku, kdy o ní vůbec nevíme, a domníváme se, že je vše v pořádku. Jedním z příkladů může být situace, kdy se objeví v potrubí či armaturách drobná trhlinka, a voda uniká jen pozvolna do míst, kde se to nedá snadno zaregistrovat. Kupříkladu někde ve sklepě nebo mimo dům, na zahradě, v kůlně, skladovacím přístřešku, v podsklepené garáži a kdekoli jinde, kam vstupujeme jen velmi sporadicky, třeba jen jednou za půl roku.

instalace rozvodů vody

Kontrolujte vodoměr pravidelně

Defektu si nemusíte být vůbec vědomi v situaci, kdy např. vodovodní trubka vede v místech, kde se dotýká zeminy či základového zdiva a únik je natolik nepatrný, že zkresluje pod dojmem vyšší vlhkosti, vzlínané od země. Kdo je pozorný a předvídá možné problémy, ten pravidelně kontroluje vodoměr a porovnává stavy spotřeby vody s uplynulým obdobím. I drobná prasklinka se totiž výrazně projeví na měřidle, kde se spotřeba může vyšplhat až na několikanásobek původních hodnot. Buďte tedy bdělí, a jakmile máte podezření, zalarmujte instalatéry, kteří narukují s potřebnou technikou a zjistí přesné místo, kde je problém.

Pro tyto případy se vyplácí mít uložený kontakt na instalatérskou firmu, která zajišťuje nejen běžné práce v rozsahu obvyklé pracovní doby, ale udržuje i pohotovostní havarijní servis nonstop 24 hodin denně, po celý rok.